Oficjalna strona internetowa Zespołu Szkół Specjalnych nr 2, Sosnowiec, ulica Sucha 21, tel. 032-291-72-47 Zapraszamy!
A A A

Ewaluacja zewnętrzna- raporty

W lutym i marcu 2014r. w Szkole Podstawowej Specjalnej im. Stefanii Sempołowskiej nr 30 i w Gimnazjum Specjalnym nr 21 ewaluatorzy Kuratorium Oświaty przeprowadzili ewaluację zewnętrzną. Obejmowała ona następujące zakresy wymagań:
1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
3. Respektowane są normy społeczne.
W wyniku przeprowadzonego badania ewaluatorzy określili poziomy spełniania wymagań w:
1. Gimnazjum Specjalnym nr 21 – B,B,B – co oznacza wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
2. Szkole Podstawowej Specjalnej nr 30 – B,B,B - co oznacza wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
Wysoka ocena pracy naszej szkoły jest potwierdzeniem słuszności naszych działań i wyznacznikiem kierunków pracy na kolejne lata.
Całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół Specjalnych nr 2, Rodzicom oraz Partnerom dziękujemy!
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi raportami.