Zespół Szkół Specjalnych nr 2

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

MISJA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 

„Każdy ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie”. M. Grzegorzewska 

W myśl słów M. Grzegorzewskiej misją Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 jest dążenie do wzbogacenia wychowanków w taką wiedzę, umiejętności, sprawności i nawyki by każdy z nich na miarę swoich możliwości umiał i chciał samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie.
 Dążeniem szkoły jest: 
˚ By każdy uczeń mógł porozumiewać się z otoczeniem werbalnie lub pozawerbalnie, 
˚ By zdobył jak największą niezależność życiową w zakresie zdobywania podstawowych potrzeb, 
˚ By był zaradny w życiu codziennym, 
˚ By umiał kierować swoim zachowaniem w miejscach publicznych i prywatnych, wobec bliskich i obcych, mówić „nie” w zagrażających sytuacjach na równi z innymi członkami społeczeństwa. WIZJA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 

1. Szkoła jest społecznością, której członkowie – dzieci, ich rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy są jednakowo ważni. 
2. Zasada partnerstwa stanowi podstawę wszystkich działań. 
3. W pracy szkoły bierzemy pod uwagę zróżnicowanie potrzeb i możliwości uczniów, dążąc do zapewnienia warunków wszechstronnego rozwoju każdego z nich. 
4. W planowaniu pacy szkoły dążymy do zaangażowania rodziców, nawiązywania współpracy z innymi placówkami kulturalno-oświatowymi i społecznością lokalną.
5. Rodzice aktywnie uczestniczą w pracach na rzecz szkoły i dzieci 
6. Zapewniamy uczniom bezpieczeństwo, opiekę psychologiczną, pedagogiczną, rewalidacyjną, medyczną oraz pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.
7. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców zapewniamy dzieciom fachową opiekę w ramach zajęć pozalekcyjnych. 
8. Umożliwiamy wychowankom poznawanie ciekawych zakątków naszej „Małej Ojczyzny”. 
9. Nowocześnie wyposażone sale lekcyjne sprzyjają poznawaniu nowych umiejętności przez dzieci i motywują je do wzmożonego wysiłku. 
10.Nauczyciele wspierają dyrektora w sprawnym organizowaniu pracy szkoły i pozytywnym wizerunku szkoły w środowisku. 
11.Nauczyciele są wykształceni, cieszą się autorytetem u dzieci i rodziców, życzliwym podejściem budzą ich zaufanie. 
12.Nauczyciele darzą się wzajemnie szacunkiem i zaufaniem, wspierają się w codziennej pracy. 
13.Nasza szkoła jest bezpieczna. Propaguje wzory zdrowego trybu życia. 
14.Systematycznie dążymy do podnoszenia efektywności pracy szkoły.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego